Regulamin

REGULAMIN szkoły HAPPY YOGA ul. Łowicka 21 Warszawa

  • 1. Karnety i opłaty

1.W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart Benefit, (Multisport Plus) , Fit Profit, OK. Systems.

2.W celu rezerwacji miejsca należy wykupić karnet.

3.Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

4.Obowiązuje 30 dniowy cykl rozliczeniowy . Dzień rozpoczęcia ważności karnetu jest obojętny.

5.Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.

6.Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia, w tym na grupy zamknięte w danym miesiącu. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.

7.Karnet jest dowodem wpłaty.

8.Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

  • 2. Korzystanie z usług

1.Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z 1, mają prawo:

a-korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,

b-używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak paski, koce, klocki, podkładki

c-używać na sali ćwiczeń własnej maty,

d-korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

2.Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.

3.Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.

4.Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

5.Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu.

6.Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

7.Na salę przychodzimy 10 min wcześniej, aby się przebrać i przygotować

8.Na zajęcia przynosimy matę i mały koc

9.Ubieramy się w wygodny strój. Ćwiczymy boso, ale na niektórych ćwiczeniach można mieć ubrane skarpetki.

10.Nie jemy przynajmniej 2-3 godziny przed sesją.

11.Nie ćwiczymy po długim przebywaniu w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem (masaż, sauna), po spożyciu alkoholu

12.Szanujemy ograniczenia własnego ciała Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

13.Klient zobowiązany jest:

a-do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

b-stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.

c-zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

d-wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.

e-do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.

f-niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie sali ćwiczeń.

g-do przestrzegania Regulaminu.

  • 3. Postanowienia końcowe

1.Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom szkoły.

2.Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.

3.Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: system grzewczy, itp.

4.Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

 

powrót na stronę główną