Zajęcia

 GRAFIK ZAJĘĆ W SZKOLE  HAPPY YOGA 

Poniedziałek  Wtorek Środa         Czwartek  Piątek
8:30-09:30

Zdrowy kręgosłup

8:30-09:30

Zdrowy kręgosłup

9:30-10:45

Joga Sivananda

17:30-18:30

Zdrowy Kręgosłup

17:30-18:30

Zdrowy Kręgosłup

18:40-19:40*

 

Joga  Hormonalna

18:40-19:40

Joga Relaksacyjna – Slow Yoga

19:55-21:10

Joga Sivananda

19:55-21:10

Joga Sivananda

 

 

JOGA HORMONALNA TYLKO NA ZAPISY :

 

Wprowadzenie do JOGI HORMONALNEJ odbywa się w cyklu miesięcznym – 4 zajęcia w miesiącu.

Wymagana pisemna rezerwacja i opłata za cały cykl (cztery zajęcia)   – 140 zł

Zajęcia odbywają się we wtorki o g. 18.40-19.40

Na ten cykl wprowadzający nie obowiązują żadne karty (Multisport, FitProfit, OK. System)

REZERWACJA MAILOWA:   happy.kertyczak@gmail.com

Po potwierdzeniu wolnych miejsc podajemy numer konta do wpłaty.

Spotkanie indywidualne – cena 200 zł.

Początek najbliższego cyklu – 1 marca (+ 3 kolejne wtorki 8, 15, 22 marca)  

 

OPIS INNYCH ZAJĘĆ PROWADZONYCH W HAPPY YOGA  

Joga Sivananda – Łagodna joga inspirowana Swamim Sivanandą:  medytacja, pranayama (techniki oddechowe), rozgrzewka- powitanie słońca, asany, dłuższy  relaks

Zdrowy kręgosłup– Zajęcia wzmacniające kręgosłup. Mają zarówno charakter profilaktyczny jak i terapeutyczny; obejmują ćwiczenia rozluźniające, wzmacniające, rozciągające poszczególne grupy mięśniowe związane z pracą kręgosłupa. Zajęcia polecane dla wszystkich. Świetnie nadają się tez jako wprowadzenie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z jogą.

Joga relaksacyjna – Slow yoga – bardzo spokojna, regenerująca  sesja, na którą składają  się ćwiczenia rozciągające, pranayama (ćwiczenia oddechowe), medytacje, wizualizacje, mantry, wydłużony i pogłębiony relaks, odprężenie dzięki  dźwiękom mis tybetańskich i innych instrumentów. Celem sesji jest doświadczenie stanu głębokiego relaksu, uspokojenie, pobudzonego stresem i tempem życia układu nerwowego.  Sesja przywraca zdolność organizmu do samoregulacji, do stanu harmonii,  witalności i wewnętrznego spokoju. Zajęcia dla wszystkich! 

CENNIK [PLN]

 wejście pojedyncze – 30 zł

4 x w ciągu 30 dni – 110 zł

6 x w ciągu 30 dni – 130 zł

8 x w ciągu 30 dni – 160 zł

dowolna ilość wejść w ciągu 30 dni (OPEN) – 180 zł 

W przypadku korzystania z karty MULTISPORT PLUS  dopłata do pojedynczych zajęć wynosi 10 PLN brutto. Ryczałt na 8 wejść (do wykorzystania w ciągu 30 dni) – 40 PLN brutto ( 5 zł za zajęcia).

Z kartą FIT PROFIT wszystkie zajęcia bez dopłaty. 

Opłata za drugie wejście w ciągu dnia dla posiadaczek kart Multisport, FitProfit, i OK System – 15 zł

 Płatność tylko gotówką. Najbliższy bankomat na Al. Niepodległości

 Karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu. Po upływie terminu ważności niewykorzystane wejścia przepadają bez możliwości przedłużenia i zwrotu kosztów. 

Do grupy Sivanandy (klasyczna joga), Zdrowy Kręgosłup i Slow Yoga  można dołączyć w każdym terminie.

Nie trzeba deklarować się na konkretne zajęcia i dni tygodnia.
Wejścia niewykorzystane w czasie ważności karnetu przepadają.

Kontakt:  happy.kertyczak@gmail.com, kontakt telefoniczny: 663-41-65-58.

Miejsce zajęć: CENTRUM ŁOWICKA, ul. Łowicka 21. Warszawa Stacja Metra Raclawicka 

Akceptujemy karty:

Multisport , FitProfit, O.K. System, Fitflex.

REGULAMIN szkoły HAPPY YOGA ul. Łowicka 21 Warszawa

§ 1. Karnety i opłaty

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart Benefit, (Multisport Plus) , Fit Profit, OK. Systems.
 2. W celu rezerwacji miejsca należy wykupić karnet.
 3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 4. Obowiązuje 30 dniowy cykl rozliczeniowy . Dzień rozpoczęcia ważności karnetu jest obojętny. 
 5. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 6. Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia, w tym na grupy zamknięte w danym miesiącu. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.
 7. Karnet jest dowodem wpłaty.
 8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

§2. Korzystanie z usług

 1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z 1, mają prawo:Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
  1. korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
  2. używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak paski, koce, klocki, podkładki 
  3. używać na sali ćwiczeń własnej maty,
  4. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
 2. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 3. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 4. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu.  
 5. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 6. Na  salę  przychodzimy 10 min wcześniej, aby się przebrać i przygotować
 7. Na zajęcia przynosimy matę i mały koc
 8. Ubieramy się w wygodny strój. Ćwiczymy boso, ale na niektórych ćwiczeniach można mieć ubrane skarpetki.
 9. Nie jemy  przynajmniej 2-3 godziny przed sesją.
 10. Nie  ćwiczymy  po długim przebywaniu w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem (masaż, sauna), po spożyciu alkoholu
 11. Szanujemy ograniczenia własnego ciała Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.
  1. Klient zobowiązany jest:
   1. do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
   2. stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
   3. zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
   4. wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
   5. do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
   6. niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie sali ćwiczeń.
   7. do przestrzegania Regulaminu.

§3. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom szkoły.
 2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: system grzewczy, itp.
 4. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu. 
powrót na stronę główną